Évközi 8. vasárnap (február 27-i) hirdetés

  • Március 2-án, Hamvazószerdán Diósdon 17 órakor lesz a szentmise. Hamvazószerda parancsolt ünnep és szigorú böjt. Böjtölésünket imáinkkal ajánljuk fel az Ukrajnában dúló  háború áldozataiért, szenvedőiért!
  • Március 3-án, csütörtökön 19 órakor testületi ülésre várjuk a képviselőket.
  • Március 4-én, pénteken és a Nagyböjt minden péntekén, szentmise előtt keresztúti ájtatosságra várjuk a testvéreket, 17:30 órakor.
  • Március 5-től elindul a szombati szentmise, 18 órai kezdettel.
  • Vasárnap szokás miserend szerint 11 órakor lesz a szentmise.