Köszönetnyilvánítás – Kárpátalja

Kárpátaljáról kapott levélben hálásan köszönik egyházközségünktől kapott támogatást (500.e.Ft gyűlt össze), amelyet többek között az ottani gyermekotthon megsegítésére használnak fel.

Hálás köszönettel tartozunk a Diósdi Szent Gellért templom híveinek adományáért, melynek összege 500.000 Ft. Eme pénzösszeg egy részét (200.000 Ft) Rácz István atya egy kárpátaljai gyermekotthon részére adományozta. A fennmaradt (300.000 Ft) összeget hat felé osztva fogyatékkal élő gyermekek között osztottuk fel.

Ezen családok megsegítése nagy segítség volt számukra, s ők szintén hálásan köszönik. A Bakó család, Varga család, Balogh család, Kocsis család, Tóin család, és Bródi család Isten áldását kéri a templom híveire.